UA-93122834-1

ЧУВАЈМО ЈЕЗИК: јотовање

Јотовање је гласовна промена у којој се сонант Ј спаја са сугласницима испред себе који нису предњонепчани сугласници (З, С, Д, Т, Н, Л, К Г, Х) и на тај начин даје предњонепчане сугласнике (Ж, Ш, Ђ, Ћ, Њ, Љ, Ч).

Јотовање се јавља у компаративу придева, конјугацији, деклинацији и приликом творбе речи.

Јотовање у компаративу придева:

брз-бржи

тврд-тврђи

бео-бељи

јак-јачи

тих-тиши

Јотовање у презенту:

везати-вежем

глодати-глођем

викати-вичем

махати-машем

писати-пишем

 

Јотовање у трпном глаголском придеву:

волети-вољен

мазити-мажен

носити-ношен

Јотовање у имперфекту:

пазити-пажах

палити-паљах

носити-ношах

 

Јотовање у инструменталу:

смрт-смрћу

со-сољу

глад-глађу

 

Јотовање у творби речи:

корен-корење

грм-грмље

нога-ножурда

пиле-пилећи

понизити-понижавати

 

Одступања од јотовања

разјединити, надјачати, катјон

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *