UA-93122834-1

Финансијски извештај

Приход:

Прикупљена средства од донација: 99.500 динара

Прикупљена средства од продатог пића: 95.950

Прикупљена средства од улазница за рок концерт: 51.600

Прикупљена средства од кутије за прилоге: 14.500

Прикупљена средства од продаје мајица: 5.000

Укупно: 266.550 динара

Расход:

Трошкови бине, озвучења, расвете, агрегата и горива за агрегат: 126.000 динара

Трошкови пића: 39.308 динара

Трошкови пута за учеснике: 25.000 динара

Трошкови куповине и штампе мајица: 25.000 динара

Трошкови хонорара за волонтере: 7.500 динара

Трошкови промоције фестивала (штампа плаката, захвалница, акредитација): 5.000 динара

Трошкови превоза ограде: 2.000 динара

Укупно: 229.808 динара

Салдо: 36.742 динара

У извештају су наведени само нужни трошкови, док су остатале трошкове покрили организатори, као и добронамерни људи, својим радом и позајмљивањем опреме.

Сва средства која су преостала биће употребљена за помоћ деци са сметњама у развоју и инвалидитетом. Како су утрошена прикупљена средства објавићемо на интернет страници радија Епархије сремске „Српски Сион“ у року од 15 дана.

Редакција радија “Српски Сион”