ЗНАМЕНИТОСТИ СРЕМСКИХ ХРАМОВА: ХРАМ СВЕТЕ ПЕТКЕ У СУРЧИНУ