UA-93122834-1

ЧУВАЈМО ЈЕЗИК: сибиларизација

Сибиларизација је фонетска алтернација. Односно гласовна промена, у којој задњонепчани (веларни) сугласници к, г, х прелазе у сибиланте ц, з, с. Гласови к, г, х најчешће прелазе у ц, з, с испред наставка -и.

Прелазак К:Ц

1) Сибиларизација у номинативу множине:

ђак-ђаци

јунак-јунаци

војник-војници

облак-облаци

2) Сибиларизација у дативу једнине:

мајка-мајци

девојка-девојци

рука-руци

Америка-Америци

3) Сибиларизација код глагола:

рекох-реци

пекох-пеци

утекох-утеци

 

Одступања од промене К:Ц

баки, а не баци

деки, а не деци

секи, а не сеци

честитки, а не честици

тачки, а не тачци

мачки, а не мачци

играчки, а не играчци

праћки, а не праћци

патки, а не патци

мотки, а не мотци

Анки

Бранки

Зорки

 

Примери дублета у сибиларизацији

У неким речима правилна је употреба речи у којима је извршена промена, као и у онима у којима није дошло до промене.

битки/бици

приповетка/приповеци

маски/масци

фреска/фресци

гуски/гусци

кћерки/кћерци

Градишки/Градишци

 

Прелазак Г:З

У номинативу множине:

бубрег-бубрези

ковчег-ковчези

 

У локативу и дативу именица женског рода

нога-нози

пруга-прузи

туга-тузи

 

Одступања од промене Г:З

ага-аги

вага-ваги

лига-лиги

Зага-Заги

дрога-дроги

тезга-тезги

куга-куги

колега-колеги

синагога-синагоги

 

Примери дублета у сибиларизацији:

слуги/слузи

Пожеги/Пожези

 

Прелазак Х:С

У номинативу множине:

орах-ораси

сиромах-сиромаси

Чех-Чеси

Влах-Власи

 

Одступања од промене Х:С

психа-психи

симплоха-симплохи

 

Примери дублета у сибиларизацији

снахи/снаси

епохи/епоси

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *